การจัดอีเวนต์ที่เหนือระดับ

ห้องฟังก์ชั่น และ สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องประชุมและห้องจัดงานทุกห้องมีพื้นที่อเนกประสงค์และเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องแกรนด์บอลรูมรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1,200 คน

จัดงานอย่างมีระดับ

ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม

ขนาด: 948 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 1,000

 • 114
 • 600
 • 800
 • 650
 • 320
 • 1000
ห้องเบรคเอาต์ ของห้องวอเตอร์เกท บอลรูม

เซคชั่น A

ขนาด: 324 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 200

 • 60
 • 120
 • 200
 • 120
 • 200
ห้องเบรคเอาต์ ของห้องวอเตอร์เกท บอลรูม

เซคชั่น B

ขนาด: 300 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 180

 • 50
 • 100
 • 180
 • 120
 • 170
ห้องเบรคเอาต์ ของห้องวอเตอร์เกท บอลรูม

เซคชั่น C

ขนาด: 324 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 200

 • 60
 • 120
 • 200
 • 120
 • 200
จัดงานอย่างมีระดับ

Harmony 1

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 200

 • 50
 • 120
 • 200
 • 200
 • 96
 • 120
Breakout Room of Harmony 1

Harmony 2

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 80

 • 30
 • 60
 • 80
 • 70
 • 56
 • 80
Breakout Room of Harmony 1

Harmony 3

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 80

 • 30
 • 60
 • 80
 • 70
 • 56
 • 80
จัดงานอย่างมีสไตล์

Academy 1

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 50

 • 24
 • 40
 • 50
 • 40
 • 32
 • 50
จัดงานอย่างมีสไตล์

Academy 2

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 50

 • 24
 • 40
 • 50
 • 40
 • 32
 • 50
จัดงานอย่างมีสไตล์

Academy 3

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 40

 • 22
 • 20
 • 40
 • 30
 • 24
 • 40
จัดงานอย่างมีสไตล์

Academy 4

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 240

 • 60
 • 160
 • 200
 • 160
 • 128
 • 240
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องบางลำภู

ขนาด: 282 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 150

 • 50
 • 80
 • 150
 • 100
 • 60
 • 150
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องบางกอกน้อย

ขนาด: 152 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 120

 • 50
 • 60
 • 120
 • 80
 • 100
จัดงานอย่างมีระดับ

ห้องบางหลวง

ขนาด: 118 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 100

 • 35
 • 50
 • 60
 • 40
 • 100
ห้องเบรคเอาท์ ของห้องบางหลวง

เซคชั่น A

ขนาด: 74 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 60

 • 25
 • 20
 • 30
 • 40
 • 60
ห้องเบรคเอาท์ ของห้องบางหลวง

เซคชั่น B

ขนาด: 44 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 30

 • 15
 • 15
 • 30
 • 30
 • 30
จัดงานอย่างมีสไตล์

Social Sphere

ขนาด: N/A | ความจุสูงสุด: 80

 • 30
 • 60
 • 80
 • 80
 • 56
 • 70
จัดงานอย่างมีระดับ

ห้องบางซื่อ

ขนาด: 72 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 50

 • 25
 • 30
 • 50
 • 30
 • 50
ห้องเบรคเอาท์ ของห้องบางซื่อ

เซคชั่น A

ขนาด: 36 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 30

 • 15
 • 15
 • 30
 • 10
 • 20
ห้องเบรคเอาท์ ของห้องบางซื่อ

เซคชั่น B

ขนาด: 36 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 30

 • 15
 • 15
 • 30
 • 10
 • 20
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องรูม A@7

ขนาด: 116 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 60

 • 35
 • 45
 • 60
 • 60
 • 30
 • 60
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องรูม B@7

ขนาด: 123 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 60

 • 35
 • 45
 • 60
 • 60
 • 30
 • 60
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องรูม C@7

ขนาด: 184 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 150

 • 40
 • 80
 • 150
 • 100
 • 50
 • 150
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องอยุธยา

ขนาด: 92 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 60

 • 20
 • 40
 • 50
 • 50
 • 20
 • 60
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องสุโขทัย

ขนาด: 66 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 50

 • 25
 • 30
 • 40
 • 40
 • 20
 • 50
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องคอนเนคชั่น 1@9

ขนาด: 100 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 70

 • 20
 • 40
 • 70
 • 50
 • 20
 • 30
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องคอนเนคชั่น 2@9

ขนาด: 100 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 70

 • 20
 • 40
 • 70
 • 50
 • 20
 • 30
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องคอนเนคชั่น 3@9

ขนาด: 70 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 40

 • 25
 • 30
 • 40
 • 30
 • 10
 • 40
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องสเปซ 2@3

ขนาด: 41 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 15

 • 15
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องเอ็กเซ็คคิวทีฟ บอร์ดรูม

ขนาด: 30 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 12

 • 12
จัดงานอย่างมีสไตล์

ห้องบอร์ดรูม

ขนาด: 24 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 10

 • 10
 • 10