อาหารเช้า

โมเสค

ห้องอาหารโมเสค บริการอาหารร่วมสมัย ทั้งอาหารไทย อาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ โดยแรงบันดาลใจจากรสชาติอาหารท้องถิ่น เปรียบเสมือนการเดินทางด้วยรสสัผัสอย่างแท้จริง

โมเสค
โมเสค

สถานที่ตั้ง

ชั้นล็อบบี้ โรงแรม

ติดต่อ

โทร: +66 3261 6600

เวลาเปิดบริการ

07:00 - 10: 00 น.

การแต่งกาย

ชุดลำลอง (ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดว่ายน้ำ)