เปิดเที่ยวประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญ

เที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้ :

เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox /Blue Zone) สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางมาจากประเทศอื่น

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • เดินทางไปยังภูเก็ต เกาะสมุย หรือ กระบีเพื่อการท่องเที่ยว
 • แสดงผลตรวจโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว และต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย
 • ผู้เดินทางที่หายจากโรค COVID-19 จะต้องมีใบรับรองหรือได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 1 โดส
2. ก่อนออกเดินทาง
 • มีประกัน COVID-19 คุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 เหรียญสหรัฐ
 • หากกำลังจะเดินทางไปภูเก็ตหรือกระบี่ ให้จองและชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการตรวจ COVID-19 2 ครั้ง ผ่านระบบ Phuket Swab Appointment System (PSAS)
 • ผู้ที่มีกำหนดเดินทางไปเกาะสมุย ควรทำการจองและชำระเงินค่าชุดตรวจ COVID-19 ล่วงหน้า 2 ชุดกับที่พักที่จองไว้
 • สมัคร Thailand Pass QR code
 • ต้องจองโรงแรม SHA PLUS หรือ SHA Extra PLUS เป็นเวลา 7 วัน
3. เมื่อเดินทางมาถึง
 • แสดง QR code ของ Thailand Pass
 • หากฉีดวัคซีนครบแล้ว กรุณาแสดงใบรับรองวัคซีน
 • ทำการทดสอบ COVID-19 รอบแรก ขณะอยู่ในโรงแรมและรอผลตรวจ
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
4. ระหว่างการเข้าพัก
 • หากผลการทดสอบแรกเป็นลบ คุณสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในพื้นที่ที่อนุญาต
 • ทำการทดสอบ COVID-19 ครั้งที่สองก่อนสิ้นสุดการเข้าพักของคุณ
 • หลังจากเข้าพักตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ท่านสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้

Happy Quarantine - เข้ากักตัวที่โรงแรม AQ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • เดินทางไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทย
 • แสดงผลตรวจโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว และต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย
2. ก่อนออกเดินทาง
 • มีประกัน COVID-19 คุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 เหรียญสหรัฐ
 • ทำการจองและชำระเงินล่วงหน้าสำหรับชุดตรวจ COVID-19 จำนวน 2 ครั้ง
 • สมัคร Thailand Pass QR code
 • หากได้รับวัคซีนครบแล้ว ต้องจองโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 5 วัน
 • ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไม่มีใบรับรองวัคซีน หรือได้รับการฉีดวัคซีนเพียงบางส่วน ต้องเข้าพักที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 10 วัน
3. เมื่อเดินทางมาถึง
 • แสดง QR code ของ Thailand Pass
 • หากฉีดวัคซีนครบแล้ว กรุณาแสดงใบรับรองวัคซีน
 • ทำการทดสอบ COVID-19 รอบแรก ขณะอยู่ในโรงแรมและรอผลตรวจ
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
4. ระหว่างการเข้าพัก
 • หากผลการทดสอบแรกเป็นลบ คุณสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในพื้นที่ที่อนุญาต
 • ทำการทดสอบ COVID-19 ครั้งที่สองก่อนสิ้นสุดการเข้าพักของคุณ
 • หลังจากเข้าพักตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ท่านสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้

Test & Go (T&G) - เข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ (ปิดรับชั่วคราว)

1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • ต้องพำนักอยู่ในพื้นที่ประเทศที่ได้รับอนุญาต ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน
 • เดินทางไปจุดหมายใดก็ได้ในประเทศไทย
 • ฉีดวัคซีนครบพร้อมใบรับรองวัคซีน
 • หากหายจากโรคโควิด-19 ให้แสดงใบรับรองและฉีดวัคซีนที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อย 1 โด๊ส
 • แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ทำการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง
2. ก่อนออกเดินทาง
 • ซื้อประกัน COVID-19 ที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 เหรียญสหรัฐ
 • จองและชำระเงินล่วงหน้าสำหรับชุดตรวจ COVID-19 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ตรวจระหว่างการเข้าพัก
 • สมัคร Thailand Pass QR code
 • จองที่พัก 1 คืนที่โรงแรม SHA PLUS หรือโรงแรมที่อยู่ในโครงการ Alternative Quarantine
3. เมื่อเดินทางมาถึง
 • แสดง QR code ของ Thailand Pass
 • ทำการทดสอบ COVID-19 รอบแรก อยู่ในโรงแรมและรอผลตรวจ
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
4. ระหว่างการเข้าพัก
 • หากผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ ก็สามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทย
 • เข้ารับการตรวจ COVID-19 ครั้งที่สองในวันที่ 6-7 จากนั้นบันทึกผลใน "หมอชนะ"

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

*คำแนะนำการเดินทางอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การรับรอง และประกันภัย