Amari Kuala Lumpur

ขอใบเสนอราคา การจัดงานประชุม

หากต้องการจัดการประชุมหรืองานอีเว้นท์ กรุณาส่งรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
(*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

1ข้อมูลผู้ติดต่อ
2รายละเอียดของงาน
การยืนยันการนัดหมายเข้าดูสถานที่จัดงานจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ
3คำขอจองห้องพัก

A Brightening 2024 Gift from Amari

Plan your first trip with our special gift:

  • 25% discount from normal rates
  • Exclusive 10% discount on top and X2 points for ONYX Rewards members
Book by: 29 Feburary 2024.
Stay period: 15 January 2024 - 30 June 2024