อมารี หยางซั่ว กุ้ยหลิน

  • อาคาร E ถนน อี้เถียน เวสต์สตีท หยางซั่ว กุ้ยหลิน 541900
  • โทรศัพท์: +86 773 6773 888
  • โทรสาร: +86 773 6772 333

รีวิวโรงแรม