พื้นที่นั่งผ่อนคลาย

โวยาจเจอร์ เลานจ์

โวยาจเจอร์ เลานจ์
โวยาจเจอร์ เลานจ์

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3

ติดต่อ

โทร: +86 773 6773 888

เวลาเปิดบริการ

09:00 - 21:00 น.