ยิม

ฟิต เซ็นเตอร์

ฟิต เซ็นเตอร์
ฟิต เซ็นเตอร์

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3

ติดต่อ

โทร: +86 773 6773 888

เวลาเปิดบริการ

06:00 - 22:00 น.