อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2653 9000   โทรสาร: +66 2653 9045

แพ็กเกจ Weekend Break

at อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

แพ็กเกจ Weekend Break