อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2653 9000   โทรสาร: +66 2653 9045

ความจุห้องจัดงาน

เลือกการจัดห้องและขนาดที่เหมาะสมกับการจัดงานของคุณ

ห้องประชุมและห้องจัดงานทุกห้องมีพื้นที่อเนกประสงค์และเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องแกรนด์บอลรูมรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1,500 คน

ชื่อห้อง & ที่ตั้ง ขนาด (ม.) พื้นที่ (ตร.ม.) ความสูงจากเพดาน สไตล์โรงละคร สไตล์ห้องเรียน สไตล์ห้องตัว U สไตล์สี่เหลี่ยมเว้นช่องกลาง งานเลี้ยงค็อกเทล งานเลี้ยงอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน & มื้อเย็น
ชั้น 3
ห้อง Executive Boardroom
ห้อง Space 2 @3

6x5
7.5x5.5

30
41.25

3.2
3.2

-
40

-
27

-
15

10
20

-
20

-
30

-
30
ชั้น 6
ห้อง Watergate Ballroom
Section A
Section B
Section C
ห้อง Bangkoknoi
ห้อง Banglampoo

39.5x24
13.5x24
12.5x24
13.5x24
16.0x9.0
16.6x17

948
324
300
324
152
282.2

6.4
6.4
6.4
6.4
3.2
6.2

1200
200
180
200
120
200

600
150
130
150
81
126

114
66
50
66
54
48

150
80
60
80
52
60

1500
280
280
280
160
200

900
220
220
220
140
150

800
220
220
220
80
120
ชั้น 7
ห้อง Bangluang Section A
Section B
ห้อง Bangsue
Section A
Section B
ห้อง A @7
ห้อง B @7
ห้อง C @7
13.5x8.8
8.5x8.8
5.0x8.8
8.2x8.8
4.1x8.8
4.1x8.8
8x14.5
8.5x14.5
11.5x16
118.8
74.8
44
72.2
36.1
36.1
116
123.25
184
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
100
50
50
50
30
30
80
120
200
54
30
20
30
15
15
72
96
140
30
25
15
25
15
15
32
54
60
40
30
20
30
20
20
40
52
70
100
60
30
50
20
20
140
160
200
80
40
30
30
10
10
120
140
160
60
30
20
40
-
-
100
120
140
ชั้น 8
ห้อง Ayudhaya
ห้อง Sukhothai
8.0x11.5
7.0x9.5
92
66.5
3.2
3.2
70
50
40
30
30
25
40
30
80
50
60
40
50
30
ชั้น 32
ห้อง Boardroom 6.1x4.0 24.4 3.2 - - - 10 - 10 10
ชั้น 34
ห้องประชุม -
Presidential Suite
8.5x4.0 34 3.2 - - - 16 40 16 16