อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2653 9000   โทรสาร: +66 2653 9045

ความจุห้องจัดงาน

เลือกการจัดห้องและขนาดที่เหมาะสมกับการจัดงานของคุณ

ห้องประชุมและห้องจัดงานทุกห้องมีพื้นที่อเนกประสงค์และเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องแกรนด์บอลรูมรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1,200 คน

ชื่อห้อง & ที่ตั้ง พื้นที่ (ตร.ม.) ความสูงจากเพดาน สไตล์โรงละคร สไตล์ห้องเรียน สไตล์ห้องตัว U สไตล์สี่เหลี่ยมเว้นช่องกลาง งานเลี้ยงค็อกเทล งานเลี้ยงอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน & มื้อเย็น
ชั้น 3
ห้อง Executive Boardroom
ห้อง Space 2 @3
30
41.25
3.2
3.2
-
40
-
20
-
15
10
20
-
20
-
20
-
20
ชั้น 6
ห้อง Watergate Ballroom
Section A
Section B
Section C
ห้อง Bangkoknoi
ห้อง Banglampoo
948
324
300
324
152
282.2
6.4
6.4
6.4
6.4
3.2
6.2
1000
200
180
200
120
200
600
120
100
120
60
120
114
60
50
60
50
50
150
80
60
80
60
60
1200
200
170
200
100
200
650
120
120
120
80
120
650
120
120
120
80
120
ชั้น 7
ห้อง Bangluang
Section A
Section B
ห้อง Bangsue
Section A
Section B
ห้อง A @7
ห้อง B @7
ห้อง C @7
118.8
74.8
44
72.2
36.1
36.1
116
123.25
184
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
60
30
30
50
30
30
60
80
150
50
20
15
30
15
15
45
70
80
35
25
15
25
15
15
35
40
50
40
30
20
30
20
20
40
40
60
100
60
30
50
20
20
60
80
150
80
40
30
30
10
10
60
80
110
40
30
-
40
-
-
60
80
100
ชั้น 8
ห้อง Ayudhaya
ห้อง Sukhothai
92
66.5
3.2
3.2
60
40
40
30
35
25
40
30
60
50
50
40
50
30
ชั้น 9
Connections 1@9
Connections 2@9
Connections 3@9
100
100
70
3.2
3.2
3.2
70
70
40
40
40
30
30
30
25
35
35
20
60
60
30
50
50
20
50
50
-
ชั้น 32
ห้อง Boardroom 24.4 3.2 - - - 10 - 10 -
ชั้น 34
ห้องประชุม -
Presidential Suite
34 3.2 - - - 16 30 20 -