อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66 2653 9000   โทรสาร: +66 2653 9045

แผนผังห้องจัดงาน

ไม่ว่าคุณจะจัดการประชุมกลุ่มที่มีผู้ร่วมงานเพียง 10 คน หรือ 400 คน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ มีห้องประชุมที่เหมาะทั้งการจัดงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ตามที่คุณต้องการ