อมารี วังเวียง

ถนน แม่น้ำซอง บ้านสว่าง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว 1003

โทรศัพท์: +856 0235 11800-9   โทรสาร: +856 0235 11999

โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษ
Web exclusive: Complimentary room upgrade

Web exclusive: Complimentary room upgrade

Experience stunning views of the Nam Song River with a complimentary upgrade to Superior River View only when you book here.

โปรโมชั่นพิเศษ
Advance Purchase Offer: Save up to 15%

Advance Purchase Offer: Save up to 15%

Book early and enjoy our special online rates with the Advance Purchase Offer. Book 7 days in advance and save 10%. Book 30 days in advance and save 15%.