อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

36 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: +66 2308 5900   โทรสาร: +66 2319 9494

การจัดประชุม & งานเลี้ยง

Meeting Room - Amari Residences Bangkok

โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ มีห้องประชุม Executive 2 ห้อง, แต่ละห้องมีความยาว 3.5 เมตร และกว้าง 7.6 เมตร พื้นที่ห้องประมาณ 26 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าร่วมงานสูงสุด 12 คน ในการจัดแบบโต๊ะยาว และ 20 คน ด้วยการจัดที่นั่งแบบโรงละคร

นอกจากนี้ โรงแรมยังมีห้องจัดสัมนา 1 ห้อง ยาว 7.4 เมตร กว้าง 7.6 เมตร พื้นที่ห้องประมาณ 56 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 30 คน ด้วยการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน (Classroom) และ 40 คน ด้วยการจัดที่นั่งแบบโรงละคร (Theatre style) และ 50 คนสำหรับการจัดเซ็ตดินเนอร์