ตึกโอเชี่ยน วิง

อมารี ภูเก็ต

ห้อง One Bedroom Suite

ขนาดห้องพัก:
39-44 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
3 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
2 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง One Bedroom Suite Ocean Facing

ขนาดห้องพัก:
39-44 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
3 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
2 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง One Bedroom Suite Ocean View

ขนาดห้องพัก:
39-44 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
3 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
2 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง One Bedroom Suite Club Ocean Balcony

ขนาดห้องพัก:
60 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
3 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
2 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง Two Bedroom Suite

ขนาดห้องพัก:
78-88 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
4 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
4 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง Two Bedroom Suite Ocean Facing

ขนาดห้องพัก:
78-88 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
4 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
4 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง Two Bedroom Suite Club Ocean View

ขนาดห้องพัก:
78-88 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
4 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
4 คน
ดูเพิ่มเติม

ห้อง Two Bedroom Suite Club Ocean Balcony

ขนาดห้องพัก:
112 ตร.ม.
จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด:
4 คน
จำนวนผู้ใหญ่สูงสุด:
4 คน
ดูเพิ่มเติม