อมารี โนวา สวีท พัทยา

254 หมู่ 9, ซอยเพชรตระกูล หนองปรือ บางละมุง เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

โทรศัพท์: +66 3848 9488   โทรสาร: +66 3848 9487

โครงการสีเขียว

ที่ อมารี โนวา สวีท พัทยา

อมารี โนวา สวีท พัทยา และเครือโรงแรมอมารีตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะเพิ่มความพยายามในอนาคตที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว

โอกาสของแขกผู้เข้าพักที่จะมีส่วนร่วม

 • อมารี โนวา สวีท พัทยา อยากให้ท่านร่วมกับเราที่จะช่วยดูแลโลก โดยที่ผู้เข้าพักสามารถช่วยได้โดยแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูซ้ำเพื่อประหยัดน้ำพลังงานแรงงานและการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 • การควบคุมชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ เพื่อประหยัดพลังงาน
 • พนักงานทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุกๆ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การติดตั้งเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักทุกห้อง
 • การติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟ้ฟ้าและเครื่องควบคุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์การใช้พลังงาน
 • การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
 • การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
 • การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
 • ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างทั้งหมดถูกหรี่ลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่าง
 • การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกเดือน
 • ไฟและตู้เย็นในห้องพักที่ไม่มีผู้เข้าพักทุกห้องจะถูกปิด
 • น้ำร้อนในห้องพักแขกถูกผลิตจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ช่วงเวลาการให้บริการในพื้นที่บางส่วน เช่่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
 • ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาตึก เพื่อลดความร้อน
 • มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

 • ลดระดับคลอรีน เหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์
 • ปิดน้ำ และปิดสวิชอ่างจากุชซี่ เมื่อไม่ใช้
 • ความคุมการไหลของฝักผัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ำ
 • การลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่อื่นๆ
 • การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ ทั้งในห้องพักแขก และพื้นที่สาธารณะ
 • ติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำในบางส่วน เพื่อควบคุมการใช้น้ำ เช่น มิเตอร์น้ำสำหรับซักรีด
 • การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
 • การรดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องการการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ด้านการจัดการของเสีย

 • น้ำเสีย ( น้ำจากห้องน้ำ, น้ำที่ใช้สำหรับ ทำความสะอาด,น้ำสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ ฯลฯ ) จะได้รับการบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
 • ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ )
 • การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล

ด้านอนุรักษณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
 • โรงแรมออกแบบมาให้มีพื้นที่เปิดโล่ง เช่น ระเบียง, ล็อบบี้, ห้องอาหาร เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และเพื่อให้แขกได้รับอากาศที่สดชื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • การติดตั้งเครื่องกรอกอากาศในห้องพัก
 • ปลูกต้นไม้ ตามแนวถนน เพื่อป้องกันดินถล่ม
 • การแยกชั้นห้องสูบบุหรี่และห้องปลอดบุหรี่

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

 • ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • ใช้ผลไม้สด ผักสด และดอกไม้ ที่ปลอดจากสารเคมีเจือปน
 • ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

ด้านการรีไซเคิล

 • การแยกและการขายขวด, กระดาษ, กระดาษแข็ง และน้ำมันพืช ให้กับบริษัท เพื่อรีไซเคิล
 • การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้
 • การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
 • การจำหน่ายอาหารเหลือให้เป็นอาหารสัตว์
 • กระดาษทั้งหมด มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

ด้านการจัดซื้อ

 • การซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ด้านวิศวกรรม

 • ใช้ก๊าซหุงต้มในการจุดหม้อไอน้ำแทนการใช้น้ำมันดีเซล
 • ใช้ระบบ BAS ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ภายโรงแรม
 • แผนกวิศกรรมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายละพลังงานได้ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แขก และพนักงาน ช่วยกันรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • ทำความสะอาด ชายหาด และถนนด้านหน้าของโรงแรม

ด้านสำนักงาน

 • พนักงานใช้กระดาษและซองรีไซเคิล
 • พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
 • พนักงานร่วมใช้คอมพิวเตอร์แทนที่จะมีเป็นของตัวเอง
 • พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมล์เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • พนักงานลดการพิมพ์งานและการก็อปปี้เอกสาร
 • รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
 • รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

 • พนักงานได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)