อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ หนองแก หัวหิน 77110

โทรศัพท์: +66 3261 6600   โทรสาร: +66 3261 6699

บริการรถรับส่งฟรี

อมารี หัวหิน ยินดีให้บริการ รถรับ-ส่งฟรี ไปยังแหล่งบันเทิงและช้อบปิ้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกทุกท่าน

ออกจากโรงแรมไป - บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์, หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ, หอนาฬิกา ออกจากหอนาฬิกา - โรงแรม
11:00 11:30
14:00 14:30
17:30 18:00
19:00 19:30
รอบเช้า
จาก โรงแรม

ชอร์ไลน์ บีช คลับ
จาก ชอร์ไลน์ บีช คลับ

โรงแรม
06:00 06:05
06:30 06:35
07:00 07:05
07:30 07:35
08:00 08:05
08:30 08:35
09:00 09:05
09:30 09:35
10:00 10:05
10:30 10:35
11:00 11:05
11:30 11:35
รอบบ่าย
จาก โรงแรม

ชอร์ไลน์ บีช คลับ
จาก ชอร์ไลน์ บีช คลับ

โรงแรม
12:00 12:05
12:30 12:35
13:00 13:05
13:30 13:35
14:00 14:05
14:30 14:35
15:00 15:05
15:30 15:35
16:00 16:05
16:30 16:35
17:00 17:05
17:30 17:35
รอบเย็น
จาก โรงแรม

ชอร์ไลน์ บีช คลับ
จาก ชอร์ไลน์ บีช คลับ

โรงแรม
18:00 18:05
18:30 18:35
19:00 19:05
19:30 19:35
20:00 20:05
20:30 20:35
21:00 21:05
21:30 21:35
22:00 22:05
22:30 22:35
23:00 23:05
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • บริการที่นั่ง 12 ที่นั่ง กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่
  • กรุณาสำรองที่นั่ง หรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง