อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ, หนองแก, หัวหิน
 
โทรศัพท์: +66 (0) 3261 6600   โทรสาร: +66 (0) 3261 6699

ขนาด&ความจุ ห้องประชุม&ห้องจัดเลี้ยง

เลือกหัองที่เหมาะกับงานของท่าน

ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดมีพื้นที่ที่ใช้จัดงานได้หลากหลายรูปแบบ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ครบครัน

Banquet Area Sqm Deminsion(m) Banquet Cocktail Theatre Boardroom Classroom U-Shape
Ballroom 1&2 418 22x19 300 500 400 N/A 200 100
Ballroom 1 209 22x9.5 120 250 200 50 120 50
Ballroom 2 209 22x9.5 120 250 200 50 120 50
Imagine 76 10x7.6 40 60 45 20 30 18
Discover 1 38 5x7.6 20 30 25 12 15 N/A
Discover 2 38 5x7.6 20 30 25 12 15 N/A
Discover 1&2 76 10x7.6 50 60 50 24 30 18
Create 39 9.2x7.6 40 30 25 12 15 N/A