อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ หนองแก หัวหิน 77110

โทรศัพท์: +66 3261 6600   โทรสาร: +66 3261 6699

ขนาด&ความจุ ห้องประชุม&ห้องจัดเลี้ยง

เลือกหัองที่เหมาะกับงานของท่าน

ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดมีพื้นที่ที่ใช้จัดงานได้หลากหลายรูปแบบ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ครบครัน

ห้องจัดงาน ขนาดห้อง (ตร.ม.) Dimension(m) Banquet Cocktail จัดแบบโรงหนัง จัดแบบห้องประชุม จัดแบบคลาสรูม จัดแบบตัว U
ห้องบอลรูม 1&2 418 22x19 300 500 400 N/A 200 100
ห้องบอลรูม 1 209 22x9.5 120 250 200 50 120 50
ห้องบอลรูม 2 209 22x9.5 120 250 200 50 120 50
ห้องอิเมจิน 76 10x7.6 40 60 45 20 30 18
ห้องดีสคัฟเวอร์ 1 38 5x7.6 20 30 25 12 15 N/A
ห้องดีสคัฟเวอร์ 2 38 5x7.6 20 30 25 12 15 N/A
ห้องดีสคัฟเวอร์ 1&2 76 10x7.6 50 60 50 24 30 18
ห้องครีเอต 39 9.2x7.6 40 30 25 12 15 N/A