สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ, หนองแก, หัวหิน
 
โทรศัพท์: +66 (0) 3261 6600   โทรสาร: +66 (0) 3261 6699

ห้องบอลรูมและห้องจัดงาน - โรงแรม อมารี หัวหิน

สำหรับ 10 -25 คน

ห้องประชุมบอร์ดรูม, เหมาะสำหรับการประชุมผู้บริหารไม่เกิน 12 คน

สำหรับ 25-50 คน (Connections Meeting Hub)

ห้องอิเมจิน (Imagine), เหมาะสำหรับผู้ร่วมประชุมจำนวน 50 คน รับแสงธรรมชาติ หน้าจอโปรเจกเตอร์ และโปรเจกเตอร์ติดตั้งบนเพดาน
ห้องดีสคัฟเวอร์ (Discover), เหมาะกับการประชุมขนาดเล็กที่ผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน รับแสงธรรมชาติ และบริเวณพักดื่มกาแฟ
ห้องครีเอต (Create), เหมาะกับการประชุมขนาดเล็กที่ผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 40 คน รับแสงธรรมชาติ และบริเวณพักดื่มกาแฟ

สำหรับ 50-300 คน

ห้องบอลรูม (Ballroom) , สำหรับผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 500 คน พร้อมอุปกรณ์ภาพและเสียงคุณภาพสูง
บอลรูม อีส (Ballroom East), สำหรับผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 250 คน พร้อมอุปกรณ์ภาพและเสียงระดับสูง
บอลรูม เวส(Ballroom West), สำหรับผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 250 คน พร้อมอุปกรณ์ภาพและเสียงระดับสูง

รูปภาพถ่าย 360°

ห้องอิเมจิน - โรงแรม อมารี หัวหิน

ห้องอิเมจิน (Imagine)

แกรนด์บอลรูม - โรงแรม อมารี หัวหิน

ห้องแกรนด์บอลรูม (Grand Ballroom)