อมารี ฮาวอดด้า มัลดีฟส์

5 Star Rating
หมู่เกาะปะการังกาฟู ดาลู มัลดีฟส์ 2110

โทรศัพท์: +960 6844 888   โทรสาร: +960 6846 060

รับใบรับรอง การดำน้ำลึก

จาก อมารี ฮาวอดด้า มัลดีฟส์

ทางโรงแรมมีหลักสูตร PADI สำหรับผู้เริ่มเรียน เริ่มจากการเรียนรุ้การหายใจใต้น้ำ สำหรับเด็ก อายุ 8 - 10 ขวบ และครอบคลุมถึงหลักสูตรการดำน้ำลึก (Discover Scuba Diving) , ดำน้ำลึกสำหรับผู้เริ่มต้น และหลักสูตรดำน้ำสากล (Open Water Diver).
(ผู้ที่เรียนหลักสูตรดำน้ำลึก ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 10 ขวบ)

หลักสูตรการดำน้ำลึก (Discover Scuba Diving)

จำนวน: 2 วัน ผู้เรียน: 1 คน
รอบการเรียน: 2 รอบ ความลึกสูงสุด: 12 เมตร

คลาสแรก จะสอนการดำน้ำ ทั้งพื้นฐาน และทักษะการดำน้ำ และการรักษาความปลอดภัย ในทะเลน้ำตื้น คลาสที่สอง เป็นการดำน้ำ ดูแนวปะการัง ที่ระดับความลึกสูงสุดถึง 12 เมตร พร้อมกับครูผู้สอน โปรแกรมใช้เวลา 2 วัน แต่ละคลาส ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

หลักสูตรการดำน้ำลึก แบบ Scuba Diver

จำนวน: 2 วัน ผู้เรียน: 2 คน
รอบการเรียน: 3 รอบ ความลึกสูงสุด: 12 เมตร

ก่อนที่จะได้รับใบรับรองการดำน้ำลึก ผู้เรียนต้องผ่านคลาสนี้ จึงจะสามารถดำน้ำได้ลึกสูงสุด 12 เมตร พร้อมกับครูผู้สอน

ขณะที่เรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการดำน้ำจริง เริ่มจากเรียนในทะเลน้ำตื้น ตามด้วยออกทะเล ดำน้ำ 2 วัน ที่ผู้เรียนจะต้องตะลึงไปกับปะการังที่สวยงาม สมบูรณ์ที่สุด ที่มัลดีฟส์

หลักสูตรดำน้ำสากล (Open Water Diver)

จำนวน: 4 วัน ผู้เรียน: 4 คน
รอบการเรียน: 9 รอบ ความลึกสูงสุด: 18 เมตร

หลักสูตรเรียนดำน้ำสากล (Open Water Diver) สำหรับผู้ที่ผ่านระดับเริ่มต้น และคุณจะได้รับใบรับรองการดำน้ำ ระดับสากล ที่คุณจะสามารถดำน้ำ โดยไม่ต้องมีผู้ฝึกสอน นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะนำไปสู่การดำน้ำขั้นสูงอีกด้วย

หลักสูตรดำน้ำขั้นสูง หรือ Adventure and Advanced Diver

คุณจะได้รับประสบการณ์ดำน้ำ ที่จะได้เรียนรู้แบบเฉพาะทาง รวมไปด้วย:

• ดำน้ำลึก หรือ Deep diving • ดำตามกระแสน้ำ หรือ Drift diving
• การนำทางใต้น้ำ (Navigation) • ดำน้ำกลางคืน หรือ Night diving
• หลักสูตรดำน้ำฝึกฝนทักษะการลอยตัวที่สมบูรณ์แบบ • หลักสูตร Fish identification สอนคุณให้รู้จักพันธุ์ปลาต่างๆใต้ทะเล
• หลักสูตร Enriched Air Diver (การใช้อากาศแบบพิเศษ โดยใช้ไนทรอก)

การเรียนดำน้ำ 3 ครั้ง จะได้รับใบรับรองการดำน้ำขั้นพื้นฐาน หากเรียนดำน้ำครบ 5 ครั้ง จะได้รับใบรับรองการดำน้ำขั้นสูง โดย 5 ครั้งนี้ จะต้องรวม การดำน้ำลึก และ การนำทางใต้น้ำเป็นหลักสูตรบังคับ ที่เหลืออีก 3 หลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความชอบ

การเรียนดำน้ำ ต้องเรียนต่อเนื่อง และเรียนหลักสูตรของ PADI ที่แตกต่างกันในแต่ละการเรียน เช่น การเรียนถ่ายรูปใต้น้ำ, การเรียนการใช้อุปกรณ์พิเศษ, การเรียนการช่วยเหลือฉุกเฉินใต้น้ำ, การดำน้ำตามกระแสน้ำ, การดำน้ำชมซากเรือใต้น้ำ, การดำน้ำโดยใช้อากาศพิเศษ (enriched Air Nitrox) และ ดำน้ำแบบ DPV (divers propulsion vehicle), หรือจะเรียนหลักสูตรขั้นสูง ด้วยการเรียนหลักสูตรช่วยเหลือนักดำน้ำก็ได้

ข้อมูลสำคัญ

  • จองคลาสเรียนของคุณได้ทุกวัน
  • ตารางเดินทางโดยเรือ มีทุกวัน ในช่วงเช้า และบ่าย
  • เช็คอิน ที่ศูนย์ดำน้ำ เพื่อจอง และวางแผนการเรียนดำน้ำของคุณ
  • นำใบผ่านการรับรองการดำน้ำของคุณมาด้วย เพื่อมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
  • แนะนำให้นำใบรับรองแพทย์ และประวัติทางการแพทย์มาด้วย