อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

333 ถนนเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: +66 2566 1020   โทรสาร: +66 2566 1941

อุปกรณ์ภาพและเสียง

เทคโนโลยีสำหรับการประชุมที่ประสบความสำเร็จ

ห้องประชุม และห้องสัมมนา จะติดตั้งเครื่องมือเทคโนโลยีแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้นำเสนอสไลด์ภายใต้ภาวะแสงที่ดีที่สุด พนักงงานผู้เชี่ยวขาญของเราจะช่วยเหลือคุณทางด้านโสตทัศนอุปกรณ์ หรือตอบคำถามต่างๆที่คุณสงสัย

ห้องประชุมทุกห้องยังสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย และบอร์ดแบรนด์ อินเทอร์เน็ต

ระบบเสียง

 • ไมโครโฟน (ไมโครโฟนแบบขาตั้ง, โมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ และไมโครโฟนไร้สาย)
 • เครื่องขยายเสียง (ผนังเก็บเสียง และระบบเสียงเคลื่อนที่)
 • เครื่องบันทึกเทป, เครื่องเล่นเทป
 • ดนตรีประกอบ (ช่องเสียง –หนึ่งช่องทาง)
 • โทรศัพท์ (ระบบเสียบปลั๊ก)
 • โทรศัพท์/ระบบการประชุมผ่านเสียง (พร้อมกัน 4 ทิศทาง)

อุปกรณ์การประชุมและการจัดเลี้ยง

 • แท่น พร้อมไมโครโฟน
 • กระดานไวท์บอร์ด (120 x 180cm, 90 x 120cm)
 • กระดานฟลิบชาร์ท (65 x 90cm)
 • แท่นเคลื่อนย้ายได้
 • เวทีเคลื่อนย้ายได้
 • ฟลอร์เต้นรำเคลื่อนย้ายได้
 • ฉากกั้นเคลื่อนย้ายได้

อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ

 • เครื่องฉายวิดีโอ 100”
 • เครื่องฉายสไลด์ 35 mm
 • เครื่องฉายแผ่นใส
 • ระบบฉายภาพคอมพิวเตอร์
 • ครื่องฉายภาพ LCD ข้ามศรีษะ
 • เครื่องชี้เลเซอร์
 • จอภาพ:
  • 360 x 360cm (แบบแขวน)
  • 210 x 210cm (แบบแขวน)
  • 240 x 180cm (แบบขาตั้ง)
 • โทรทัศน์สี (จอภาพ 25”)
 • โทรทัศน์สี (จอภาพ 50”)
 • กล้องวีดีโอ
 • เครื่องเล่นวีดีโอ