อมารี โดฮา

  • ถนน อัลดิวาน มูไชเรบ โดฮา กาตาร์ 30247
  • โทรศัพท์: +974 4433 8888
  • โทรสาร: +974 4433 8899

Photo Gallery

The Hotel

Guest Rooms

Superior Rooms

Deluxe Rooms

Suites

Recreation

Restaurants & Bars

Meeting & Banquet