อมารี ธากา

  • 47 ถนนหมายเลข 41 เขตกุลชาน กรุงธากา บังกลาเทศ
  • โทรศัพท์: +880 2 5505 9620
  • โทรสาร: -

รีวิวโรงแรม