อมารี ธากา

  • 47 ถนนหมายเลข 41 เขตกุลชาน กรุงธากา บังกลาเทศ
  • โทรศัพท์: +880 2 5505 9620
  • โทรสาร: -

แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดงาน

หากต้องการจัดการประชุม หรืองานอีเว้นท์ กรุณาส่งรายละเอียด ในแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

(*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

1 ข้อมูลติดต่อ
2 รายละเอียดของงาน


3 คุณต้องการห้องพักด้วยหรือไม่