สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ

2 ถนนสุขุมวิท ซอย 5, กรุงเทพฯ 10110
 
โทรศัพท์: +66 (0) 2255 2930   โทรสาร: +66 (0) 2255 2950

โครงการสีเขียว

ที่โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ

โรงแรม อมารีบูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ และเครือโรงแรมอมารีตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะเพิ่มความพยายามในอนาคตที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว

โอกาสของแขกผู้เข้าพักที่จะมีส่วนร่วม

 • อมารี บูเลอวาร์ด อยากให้ท่านร่วมกับเราที่จะช่วยดูแลโลก โดยที่ผู้เข้าพักสามารถช่วยได้โดยแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูซ้ำเพื่อประหยัดน้ำพลังงานแรงงานและการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

รางวัลที่โรงแรมได้รับ

 • ประกาศนียบัตร โรงแรมปลอดบุหรี่ หรือ Smoke-Free Hotel(Fresh Air-Fresh Stay) จาก มูลนิธิใบไม้สีเขียว

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 • ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด
 • การควบคุมชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ เพื่อประหยัดพลังงาน
 • ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การติดตั้งเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักทุกห้อง
 • ตู้เย็นในห้องพักแขกทุกห้องถูกตั้งอุณหภฺมิที่พอเหมาะ
 • การติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟ้ฟ้าและเครื่องควบคุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์การใช้พลังงาน
 • การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
 • การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
 • การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
 • ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างทั้งหมดถูกหรี่ลงในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันที่ยังมีแสงสว่าง
 • การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกเดือน
 • ไฟและตู้เย็นในห้องพักที่ไม่มีผู้เข้าพักทุกห้องจะถูกปิด
 • น้ำร้อนในห้องพักแขกถูกผลิตจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ช่วงเวลาการให้บริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
 • มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน
 • การใช้หญ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องตัดหญ้าน้อย

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

 • ความคุมการไหลของฝักผัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ำ
 • การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ
 • การลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่อื่นๆ
 • การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • การใช้ระบบประหยัดน้ำที่ก๊อกน้ำในห้องพักและพื้นที่สาธารณะ
 • การจำกัดการใช้เครื่องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีจานบรรจุเต็มเท่านั้น
 • รณรงค์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร
 • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ในการลดน้ำต้นไม้
 • การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
 • การแจ้งระดับการใช้น้ำให้พนักงานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน
 • การรดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องการการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน
 • การวางการ์ดรณรงค์อนุรักษ์น้ำในห้องพักทุกห้อง

ด้านการจัดการของเสีย

 • การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ )
 • การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล
 • การบริจาคอาหารเหลือ

ด้านอนุรักษณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
 • การติดตั้งเครื่องกรอกอากาศในห้องพัก
 • การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักรีดและรณรงค์ให้โรงแรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การแยกชั้นห้องสูบบุหรี่และห้องปลอดบุหรี่

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

 • ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • การซักมือสำหรับบริการการซักผ้าเร่งด่วน
 • การใช้ของเหลวล้างทำความสะอาดพื้นและปุ๋ยที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ย่อยสลายได้
 • ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

ด้านการรีไซเคิล

 • การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
 • การนำสบู่ของแขกที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในการซักผ้าขาว
 • การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้
 • การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
 • การจำหน่ายอาหารเหลือให้เป็นอาหารสัตว์

ด้านการจัดซื้อ

 • การซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 • การใช้กระดาษแทนโฟมสำหรับการตกแต่งที่จัดเลี้ยง
 • การขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการใช้ภาชนะประเภทอื่นแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำและหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะโฟม

ด้านวิศวกรรม

 • ใช้ก๊าซหุงต้มในการจุดหม้อไอน้ำแทนการใช้น้ำมันดีเซล
 • แผนกวิศกรรมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายละพลังงานได้ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
 • ยกเลิกการใช้เครื่องดับเพลิงฮาลอนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนระบบทำความเย็นจาก F11 เพื่อเป็น F134 เพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แขก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • การบริจากอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้วยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี
 • จัดการแข่งขันประกวดคำขวัญด้านการประหยัดพลังงาน
 • จัดวันทำความสะอาดประจำเดือน รวมถึงทำความสะอาดในชุมชนใกล้เคียง
 • การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรอื่น

ด้านสำนักงาน

 • พนักงานใช้กระดาษและซองรีไซเคิล
 • พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
 • พนักงานร่วมใช้คอมพิวเตอร์แทนที่จะมีเป็นของตัวเอง
 • พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมล์เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • สนับสนุนโรงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
 • พนักงานลดการพิมพ์งานและการก็อปปี้เอกสาร
 • รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
 • รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
 • การใช้ฟิลเตอร์ป้องกันรังสี UV ในสำนักงานบางส่วน
 • รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
 • ปิดเครื่องปรับอากาศตอนเช้า
 • มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

 • จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
 • จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม