อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ

2 ถนนสุขุมวิท ซอย 5, กรุงเทพฯ 10110
 
โทรศัพท์: +66 (0) 2255 2930   โทรสาร: +66 (0) 2255 2950

อุปกรณ์ภาพและเสียง

เทคโนโลยีสำหรับการประชุมที่ประสบความสำเร็จ

ห้องประชุม และห้องสัมมนาของเราทุกห้องมีเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการนำเสนอด้วยระบบแสงดีที่สุด พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยจัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ตามที่คุณต้องการ และตอบคำถามที่คุณสงสัย

ห้องประชุมทั้งหมดยังสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย และบอร์ดแบรนด์ อินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

ระบบเสียง

 • ไมโครโฟน (ไมโครโฟนชนิดขาตั้ง และไมโครโฟนไร้สาย)
 • เครื่องขยายเสียง (ผนังเก็บเสียง และระบบเสียงเคลื่อนที่)
 • เครื่องบันทึกเทป (เคลื่องเล่นเทป) และ เครื่องเล่น CD
 • ดนตรีสร้างบรรยากาศ (ระบบช่องเสียง –หนึ่งช่องทาง)
 • โทรศัพท์ (ระบบ plug-in)

อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ

 • เครื่องฉายสไลด์ 35mm
 • เครื่องฉายวีดีโอ 46”
 • ระบบฉายภาพคอมพิวเตอร์ (เมื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้)
 • เครื่องฉายภาพ LCD (เมื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้)
 • เครื่องชี้เลเซอร์
 • จอภาพ : 180 x 180 cm (แบบแขวน) ในพาโนรามา 1, 2, และ 3
 • โทรทัศน์สี (จอภาพ 24”)
 • กล้องวีดีโอ (กล้องวีดีโอแบบพกพา)
 • เครื่องฉายมัลติวิชัน, เครื่องฉายฟิล์ม และอื่นๆ ซึ่งสามารถจัดเตรียมให้ได้หากแจ้งความประสงค์