อมารี หยางซั่ว กุ้ยหลิน

อาคาร E, ถนน อี้เถียน เวสต์สตีท, หยางซั่ว, กุ้ยหลิน
 
โทรศัพท์: +86 773 6773 888   โทรสาร: +86 773 6772 333

Photo Gallery

Guest Rooms

Deluxe Room

Two Bedroom Duplex