ตรวจสอบราคาห้องพัก
วันที่เช็คอิน : วันที่เช็คเอาท์ :

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)
ห้อง ผู้ใหญ่
(+12ปี.)
เด็ก
(0-12ปี.)
อายุ
Promo Code :
สำหรับการเข้าถึงสมาชิก Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
อีเมล:
รหัสผ่าน:

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

847 ถนนเพชรบุรี, กรุงเทพฯ 10400
Tel. +66 (0) 2653 9000   Fax. +66 (0) 2653 9045

ขนาดและความจุของห้องจัดงาน

เลือกรูปแบบที่่เหมาะกับงานของคุณ

All meeting and banqueting rooms offer versatile spaces and are fully equipped with modern technologies. The Grand Ballroom accommodates up to 1,500 guests.

ชื่อห้องจัดงาน
& สถานที่ตั้ง
ขนาดห้อง (ม.) พื้นที่ห้อง (ตร.ม.) ความสูงจากเพดาน THEATRE STYLE CLASS-ROOM STYLE U-SHAPE STYLE HOLLOW SQUARE COCKTAIL RECEPTION FORMAL DINNER BUFFET LUNCH & DINNER
3rd Floor
Executive Boardroom
Space 1 @3
Space 2 @3

6x5
8x6.5
7.5x5.5

30
52
41.25

3.2
3.2
3.2

-
50
40

-
25
20

-
20
15

10
25
20

-
30
20

-
40
30

-
40
30
4th Floor
Krunghthep Room
16x8.5 136 3.4 100 70 35 40 120 100 80
6th Floor
Watergate Ballroom
Section A
Section B
Section C

39.5x24
13.5x24
12.5x24
13.5x24

948
324
300
324

6.4
6.4
6.4
6.4

1000
200
180
200

600
120
100
120

114
60
50
60

150
80
60
80

1500
200
170
200

780
150
120
160

550
120
100
120
Bangkoknoi Room 16.0x9.0 152 3.2 120 60 50 60 120 80 80
Banglampoo Room 16.6x17 282.2 6.2 200 120 50 60 200 150 120
7th Floor
Bangluang
Section A
Section B
13.5x8.8
8.5x8.8
5.0x8.8
118.8
74.8
44
3.2
3.2
3.2
60
30
30
50
20
15
35
25
15
40
30
20
100
60
30
60
40
30
40
30
20
Bangsue
Meeting Room
Section A
Section B
8.2x8.8
4.1x8.8
4.1x8.8
72.2
36.1
36.1
3.2
3.2
3.2
50
30
30
30
15
15
25
15
15
30
20
20
50
20
20
30
10
10
40
-
-
Room A @ 7 8x14.5 116 3.2 60 45 35 40 60 60 60
Room B @ 7 8.5x14.5 123.5 3.2 80 70 40 40 80 80 120
Room C @ 7 11.5x146 184 3.2 150 80 50 60 150 110 100
8th Floor
Ayudhaya
Sukhothai
8.0x11.5
7.0x9.5
92
66.5
3.2
3.2
60
4 0
40
30
35
25
40
30
60
50
50
40
50
30
9th Floor
Connections
1@9
Connections
2@9
Connections
3@9
8.50x12

8.5x12

4x12
100

100

70
3.2

3.2

3.2
70

70

40
40

40

30
30

30

25
35

35

20
60

60

30
50

50

20
50

50

-
32nd Floor
Boardroom
6.1x4.0 24.4 3.2 - - - 10 - 10 10
34th Floor
Meeting Room –
Presidential Suite
8.5x4.0 34 3.2 - - - 16 40 16 16