อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ, หนองแก, หัวหิน
 
โทรศัพท์: +66 (0) 3261 6600   โทรสาร: +66 (0) 3261 6699

บริการรถรับส่งฟรี

อมารี หัวหิน ยินดีให้บริการ รถรับ-ส่งไปยัง ตลาดโต้รุ่ง หัวหิน - หอนาฬิกา

ออกจากโรงแรม - หอนาฬิกา ออกจากหอนาฬิกา - โรงแรม
11.00 น. 11.30 น.
14.00 น. 14.30 น.
17.30 น. 18.00 น.
19.00 น. 19.30 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่
  • กรุณาสำรองที่นั่ง หรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง