ตรวจสอบราคาห้องพัก
วันที่เช็คอิน : วันที่เช็คเอาท์ :

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)
ห้อง ผู้ใหญ่
(+12ปี.)
เด็ก
(0-12ปี.)
อายุ
Promo Code :
สำหรับการเข้าถึงสมาชิก Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
อีเมล:
รหัสผ่าน:

อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ, หนองแก, หัวหิน
Tel. +66 (0) 3261 6600   Fax. +66 (0) 3261 6699

บริการรถรับส่งฟรี

บริการรถรับส่งฟรี ไปตลาดโต้รุ่งหัวหิน

อมารี หัวหิน ยินดีให้บริการ รถรับ-ส่งไปยัง ตลาดโต้รุ่ง หัวหิน - หอนาฬิกา 

ออกเดินทางจากโรงแรม - หอนาฬิกา ออกเดินทางจากหอนาฬิกา - โรงแรม
14.00 น. 14.30 น.
16.00 น. 16.30 น.
20.00 น. 20.30 น.

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่
  • กรุณาสำรองที่นั่ง หรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง