ตรวจสอบราคาห้องพัก
วันที่เช็คอิน : วันที่เช็คเอาท์ :

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)
ห้อง ผู้ใหญ่
(+12ปี.)
เด็ก
(0-12ปี.)
อายุ
Promo Code :
สำหรับการเข้าถึงสมาชิก Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
อีเมล:
รหัสผ่าน:

อมารี หัวหิน

117/74 ถนนตะเกียบ, หนองแก, หัวหิน
Tel. +66 (0) 3261 6600   Fax. +66 (0) 3261 6699

ห้องบอลรูมและห้องจัดงาน - โรงแรม อมารี หัวหิน

รูปห้อง Ballroom - โรงแรมอมารี หัวหิน

สำหรับผู้ร่วมประชุม 10 -25 คน
  • ห้องประชุมบอร์ดรูม (Boardroom) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 12 คน ตั้งอยู่บนชั้นผู้บริหาร และเหมาะสำหรับการประชุมผู้บริหารไม่เกิน 12 คน
สำหรับผู้ร่วมประชุม 25-50 คน (ศูนย์การประชุมธุรกิจ)
  • ห้องอิเมจิน (Imagine), เหมาะสำหรับผู้ร่วมประชุมจำนวน 50 คน รับแสงธรรมชาติ หน้าจอโปรเจกเตอร์ และโปรเจกเตอร์ติดตั้งบนเพดาน
  • ห้องดีสคัฟเวอร์ (Discover), เหมาะกับการประชุมขนาดเล็กที่ผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน รับแสงธรรมชาติ และบริเวณพักดื่มกาแฟ
  • ห้องครีเอต (Create), เหมาะกับการประชุมขนาดเล็กที่ผู้ร่วมประชุมไม่เกิน 40 คน รับแสงธรรมชาติ และบริเวณพักดื่มกาแฟ
ห้องบอลรูม (Ballroom)