อมารี กอลล์ ศรีลังกา

523c, ถนนกอลล์, Ginthota
 
โทรศัพท์: +94 91 203 0500   โทรสาร: +94 91 203 0555   +94 11 203 0542