อมารี โดฮา

Al Diwan Street, Musheireb, Doha, Qatar
โทรศัพท์: +974 4433 8888   โทรสาร: +974 4433 8899