อมารี โดฮา

ถนน อัล ดิวาน, มูไชเรบ, โดฮา, กาตาร์
 
โทรศัพท์: +974 4433 8888   โทรสาร: +974 4433 8899

Photo Gallery

The Hotel

Guest Rooms

Superior Rooms

Deluxe Rooms

Suites

Recreation

Restaurants & Bars

Meeting & Banquet