ตรวจสอบราคาห้องพัก
วันที่เช็คอิน : วันที่เช็คเอาท์ :

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)
ห้อง ผู้ใหญ่
(+12ปี.)
เด็ก
(0-12ปี.)
อายุ
Promo Code :
สำหรับการเข้าถึงสมาชิก Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
อีเมล:
รหัสผ่าน:

ทำไมควรจองห้องพักออนไลน์กับเรา?

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
  • ได้ห้องพักแน่นอน
  • จัดการการจองได้ด้วยตัวเอง อย่างง่ายดาย
  • รับประกันราคาถูกสุดสำหรับการจองออนไลน์
  • มีโปรโมชั่นพิเศษ
  • รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรางวัล

โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต เครือโรงแรมอมารี

โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต

เครือโรงแรมอมารีเริ่มดำเนินงาน โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิตโดยรับบริจาคเงินจากแขกผู้มาพักโรงแรมในเครืออมารี สมทบด้วยเงินบริจาคจากพนักงานและผู้บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้น ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือเด็ก ๆในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ในปัจจุบัน "โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต" แบ่งการดำเนินงานเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นทุนการศึกษา ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเล่าเรียน ค่าหนัง สือและเครื่องแบบแก่เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งของมูลนิธิดวงประทีปในสลัมคลองเตยกรุงเทพฯ และ ครอบครัว

สำหรับส่วนที่สอง เป็นการสนับสนุนการศึกษาของเด็กในพื้นที่ชนบททุรกันดารโดยจัดสร้างอาคารเรียนถาวรให้แก่ ศูนย์เด็กเล็กพระราชทาน บ้านอแล ดอยอ่างข่าง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเมือง จ. ชุมพร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จ.อุดรธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 จ.ตาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ.ตรัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด จ.เลย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย กิ่งอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รวมทั้งโรงเรียนบ้านโป่งคอม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดศรีเมืองแอม บ้านดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่นที่กำลังก่อสร้าง พร้อมทั้งอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นทางการศึกษาต่าง ๆ

โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต

 

เครือโรงแรมอมารีมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน “โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่องตลอดไป ด้วยเจตนารมย์อันแน่วแน่ใน การช่วยเสริมอนาคตทางการศึกษาที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต