ตรวจสอบราคาห้องพัก
วันที่เช็คอิน : วันที่เช็คเอาท์ :

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)
ห้อง ผู้ใหญ่
(+12ปี.)
เด็ก
(0-12ปี.)
อายุ
Promo Code :
สำหรับการเข้าถึงสมาชิก Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   

Sorry, log-in from here isn't available now but don't worry, you can check your points balance through www.onyx-rewards.com as usual.

Want to submit redemptions? Please email us at contact@onyx-rewards.com

อมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ

2 ถนนสุขุมวิท ซอย 5, กรุงเทพฯ 10110
Tel. +66 (0) 2255 2930   Fax. +66 (0) 2255 2950

โสตทัศนอุปกรณ์

เทคโนโลยีสำหรับงานประชุมที่ประสบความสำเร็จ
ห้องประชุม และห้องสัมมนาของเราทุกห้องมีเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการนำเสนอด้วยระบบแสงดีที่สุด พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยจัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ตามที่คุณต้องการ และตอบคำถามที่คุณสงสัย
ห้องประชุมทั้งหมดยังสามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และบอร์ดแบรนด์ อินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

ระบบเสียง

 • ไมโครโฟน (ไมโครโฟนชนิดขาตั้ง และไมโครโฟนไร้สาย)
 • เครื่องขยายเสียง (ผนังเก็บเสียง และระบบเสียงเคลื่อนที่)
 • เครื่องบันทึกเทป (เคลื่องเล่นเทป) และ เครื่องเล่น CD
 • ดนตรีสร้างบรรยากาศ (ระบบช่องเสียง –หนึ่งช่องทาง)
 • โทรศัพท์ (ระบบเสียบปลั๊ก)

อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ

 • เครื่องฉายสไลด์ 35mm
 • เครื่องฉายวีดีโอ 46”
 • ระบบฉายภาพคอมพิวเตอร์ (เมื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้)
 • เครื่องฉายภาพ LCD (เมื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้)
 • เครื่องชี้เลเซอร์
 • จอภาพ : 180 x 180 cm (แบบแขวน) ในพาโนรามา 1, 2, และ 3
 • โทรทัศน์สี (จอภาพ 24”)
 • กล้องวีดีโอ (กล้องวีดีโอแบบพกพา)
 • เครื่องฉายมัลติวิชัน, เครื่องฉายฟิล์ม และอื่นๆ ซึ่งสามารถจัดเตรียมให้ได้หากแจ้งความประสงค์